بیمه کوثر به منظور ارائه خدمات ویژه به بازنشستگان، شاغلين و خانواده محترم نيروهاي مسلح اقدام به راه اندازی مرکز خدمات تلفنی ( طرح تکريم ) نموده است. بیمه کوثر بنا دارد تا از طریق اين مرکز خدمات خود را در اسرع وقت و به سرعت در اختيار کليه عزيزان قرارداده و امنيت خاطر و آسايش آنان را فراهم نمايد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی موارد زیر کلیک کنید.

خدمات ویژه و استثنایی
طرح ويژه بازنشستگان نيروهاي مسلح
طرح ويژه وابستگان بازنشستگان نيروهاي مسلح
طرح ويژه شاغلين وزارت دفاع
طرح ويژه وابستگان شاغلین نيروهاي مسلح
طرح ويژه کليه کارکنان نيروهاي مسلح

خدمات ويژه و استثنایی

1- صدور بیمه نامه و انجام کلیه مراحل آن بصورت تلفنی و بدون حضور افراد

2- ارسال بیمه نامه به محل کار یا منزل شما به صورت رایگان

3- بازدید بیمه بدنه در محل کار یا منزل شما به صورت رایگان

4- عدم نياز به کپی مدارک ( در هنگام تقديم بيمه نامه براي سهولت از مدارک عکس گرفته مي شود )

5- اطلاع رسانی ويژه در هنگام تمديد بيمه نامه ( ارسال پيامک، تماس تلفني و ارسال نامه )

6- مشاوره رايگان ، استعلام نرخ ، و ارائه اطلاعات مناسب به منظور انتخاب بهترين شرايط بيمه ای

7 - اطلاع رسانی ويژه به اعضا، در خصوص طرحهاي ويژه بيمه کوثر براي خانواده بزرگ نيروهاي مسلح

تلفن های تماس : 1-80 04 52 88 و 66 59 53 88

طرح ويژه بازنشستگان نيروهاي مسلح

شامل بازنشستگان، پدر، مادر، همسر و فرندان

بیمه ثالث

اعمال 7 درصد تخفيف ويژه در بيمه ثالث و پرداخت حق بيمه در 10 قسط به صورت کسر از حقوق

در صورت پرداخت نقدی اعمال 12 درصد تخفيف ويژه

بیمه بدنه

25 درصد تخفيف ويژه در بيمه بدنه و پرداخت حق بيمه در 10 قسط به صورت کسر از حقوق

35 درصد تخفيف ويژه در صورت پرداخت نقدي حق بيمه بدنه

تلفن های تماس : 1-80 04 52 88 و 66 59 53 88

طرح ويژه وابستگان بازنشستگان نيروهاي مسلح

شامل برادر، خواهر، اقوام و آشنايان

بيمه ثالث

پرداخت اقساطی حق بيمه ثالث به صورت 10 ماهه و کسر از حقوق

بيمه بدنه

پرداخت اقساطی حق بيمه بدنه به صورت 10 ماهه و کسر از حقوق

تلفن های تماس : 1-80 04 52 88 و 66 59 53 88

طرح ويژه شاغلين وزارت دفاع

شامل شاغلین، پدر، مادر، همسر و فرندان

بیمه ثالث

اعمال 7 درصد تخفيف ويژه در بيمه ثالث و پرداخت در 10 قسط به صورت کسر از حقوق

در صورت پرداخت نقدی اعمال 12 درصد تخفيف ويژه در بيمه ثالث

علاوه بر موارد فوق اعمال 10درصد تخفيف در مازاد ثالث و 5 درصد تخفیف در بيمه سرنشين

بیمه بدنه

اعمال 20 درصد تخفيف ويژه در بيمه بدنه و پرداخت در 10 قسط به صورت کسر از حقوق

در صورت پرداخت نقدی اعمال 35 درصد تخفيف ويژه در بيمه بدنه

تلفن های تماس : 1-80 04 52 88 و 66 59 53 88

طرح ويژه وابستگان شاغلین نيروهاي مسلح

شامل برادر، خواهر، اقوام و آشنايان

بیمه ثالث

پرداخت اقساطی حق بيمه ثالث به صورت 10 ماهه و کسر از حقوق

بیمه بدنه

پرداخت اقساطی حق بيمه بدنه به صورت 10 ماهه و کسر از حقوق

تلفن های تماس : 1-80 04 52 88 و 66 59 53 88

طرح ويژه کليه کارکنان نيروهاي مسلح

شامل کارکنان سپاه، ارتش، نيروي انتظامی و ...

بیمه ثالث

اعمال 10 درصد تخفيف ويژه در بيمه ثالث و پرداخت نقدی حق بيمه

بیمه بدنه

اعمال 35 درصد تخفيف ويژه در بيمه بدنه و پرداخت نقدی حق بيمه

تلفن های تماس : 1-80 04 52 88 و 66 59 53 88